Blue Flower

Amateurfluitisten Ludmila ’t Hoen en Mirjam Jager hebben zondag 22 juni j.l. een dwarsfluitconcert in restaurant Lands End aan de Vossemeerdijk 25 te Ketelhaven gegeven.

Ten bate van de stichting namen de twee fluitisten het publiek mee naar de klassieke periode in de tijd van de Weense School met een breed repertoire, variërend van Köhler, Haydn en Telemann tot Wolfgang Amadeus Mozart. Tussen de muzikale stukken door werd een stukje geschiedenis over de desbetreffende componist verteld.

De stichting bedankt de beidde dames voor dit geweldige initiatief en het mooie bedrag wat dit heeft opgeleverd.


Tevens bedankt de stichting Lands End voor het gratis beschikbaar stellen van de ruimte waar het concert werd gegeven